Sectoranalyse Orsima

In het pensioenakkoord zijn afspraken gemaakt over Duurzame Inzetbaarheid (DI) en eerder stoppen met werken (EU), als het werk te zwaar is om tot aan de pensioengerechtigde leeftijd uit te voeren. Deze afspraken zijn uitgewerkt in de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU).

CNV Vakmensen, FNV en werkgeversvereniging SITO hebben, in het kader van deze MDIEU regeling, afgesproken om een sectoranalyse uit te voeren vanuit het O&O fonds Orsima. In deze sectoranalyse wordt nagegaan hoe de sector werkenden tot hun AOW-leeftijd inzetbaar kan houden. Daarnaast worden bouwstenen geleverd voor een mogelijk activiteitenplan.

De volledige sectoranalyse is hier te downloaden.