Wat is het loon tijdens arbeidsongeschiktheid?

Gedurende het eerste jaar wordt 100% van het basisloon (exclusief overwerk en inclusief werkonafhankelijke toeslagen) betaald. De werknemer ontvangt het tweede jaar 70%. Dit percentage wordt verhoogd naar 100% indien de werknemer meewerkt aan de re-integratie.