Artikel 23

Vervroegd uittreden (Vervallen met ingang van 1 januari 2015)