Artikel 24

Reiskosten

 • 1.De werknemer ontvangt voor het reizen naar de operationele vestigingsplaats van de werkgever (woon-werkverkeer) een reiskostenvergoeding van € 0,60 per dag.
 • 2.Voor het werk-werkverkeer geldt de volgende reiskostenregeling:
  • a.De werkgever bepaalt het middel en de klasse van vervoer.
  • b.De werkelijke reiskosten worden vergoed.
  • c.Indien de werknemer reist met een door de werkgever beschikbaar gesteld middel van vervoer heeft geen reiskostenvergoeding plaats.
 • 3.Indien de werknemer rechtstreeks reist tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht geldt de volgende reiskostenregeling:
  • a.Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht korter is dan de afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht, ontvangt de werknemer de vergoeding overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
  • b.Indien de afstand tussen zijn feitelijke woonplaats en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht langer is dan de afstand tussen de vestigingsplaats van de werkgever en het object waar de werkzaamheden moeten worden verricht, ontvangt de werknemer – naast de vergoeding overeenkomstig lid 1 van dit artikel – voor de langere afstand een vergoeding overeenkomstig lid 2 van dit artikel.