Artikel 9

Ploegendiensten

 • 1.
  • a.Indien de omvang en de aard van de werkzaamheden daartoe aanleiding geven, wordt de werknemer afhankelijk van de duur van de werkzaamheden in een 2- of een 3-ploegendienst of een volcontinudienst ingedeeld
  • b.Onder een 2- of een 3-ploegendienst wordt verstaan dat werknemers achtereenvolgens, in verschillende ploegen verdeeld, arbeid verrichten op eenzelfde locatie op verschillende tijdstippen in 2 respectievelijk 3 diensten. Deze diensten overlappen elkaar in de regel met niet meer dan 1 uur.
 • 2.Voor een 2-ploegendienst gelden de volgende regels:
  • a.Inroostering heeft plaats door middel van diensten van 8 uur.
  • b.Op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland.
  • c.De werknemer ontvangt een toeslag van 15% over het bruto basisuurloon over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.
 • 3.Voor een 3-ploegendienst gelden de volgende regels:
  • a.Inroostering heeft plaats door middel van diensten van 8 uur
  • b.De laatste dienst van de vrijdag behoort tot de 3-ploegendienst
  • c.Op zaterdag en zondag worden geen diensten gepland
  • d.De werknemer ontvangt een toeslag van 20% over het bruto basisuurloon over alle in de ploegendienst ingeroosterde uren.
 • 4.Indien werkzaamheden als omschreven in de leden 2 en 3 van dit artikel gedurende een kortere tijd dan 2 weken respectievelijk 3 weken worden verricht, heeft vergoeding plaats overeenkomstig artikel 12.
 • 5.De vergoeding voor overwerk heeft plaats overeenkomstig artikel 12.
 • 6.Voor een volcontinudienst gelden de volgende regels:
  • a.Een volcontinudienst is gebaseerd op een gemiddelde werkweek van 33,6 uur. De werknemer ontvangt een toeslag van 25% over het bruto basisuurloon over alle in de volcontinudienst ingeroosterde uren.
  • b.Indien de werknemer overgaat naar een normale dienstregeling is artikel 13 van overeenkomstige toepassing.
 • 7.In overleg met de Ondernemingsraad kunnen per bedrijf nadere afspraken worden gemaakt over invulling en toepassing van de ploegendiensten.