Artikel 10

Functies

 • 1.De werkgever stelt de werknemer aan in een van de functies genoemd in bijlage II.
 • 2.Aan de werknemer wordt schriftelijk meegedeeld:
  • in welke functie met bijbehorende functieomschrijving hij wordt aangesteld;
  • in welke loongroep hij is ingedeeld en
  • welk ervaringsjaar is toegekend.
 • 3.In geval van verschil van mening over de functie-indeling is bijlage IV (Regeling functie-indeling) van toepassing. cao Orsima 2018-2020
 • 4.
  • a.Jaarlijks per 1 januari heeft een functiebeoordeling plaats waarmee wordt bepaald in welke mate een ervaringsjaar wordt toegekend. De functiebeoordeling heeft plaats overeenkomstig het protocol functiebeoordeling (bijlage V).
  • b.Per bedrijf dienen de kwalificaties voor tenminste 2/3 goed, zeer goed of uitstekend te zijn.