Artikel 35

Financiering activiteiten op sectorniveau

 • 1.Er is een Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima (FBA Orsima) en een Kenniscentrum Cosi (dit Kenniscentrum Cosi wordt per 1 januari 2019 opgeheven), waaruit activiteiten op sectorniveau worden bekostigd
 • 2.De statuten en reglementen van deze fondsen maken onverbrekelijk deel uit van deze cao.
 • 3.
  • a.De werkgever is vanaf 1 januari 2014 een bijdrage voor FBA Orsima verschuldigd van 1,11% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
  • b.De werkgever is vanaf 1 januari 2015 een bijdrage voor FBA Orsima verschuldigd van 1,19% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat.
  • c.De werkgever is over 2018, 2019 en 2020 een bijdrage voor FBA Orsima verschuldigd van 0,1% van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. Deze bijdrage is bedoeld voor fondsvorming ten behoeve van het doen van bijdragen voor persoonlijke arbeidsmarktgerelateerde opleidingen van individuele werknemers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Kenniscentrum Cosi (m.i.v. 1 januari 2019 Vaste Kommissie Orsima) stelt nadere regels vast welke opleidingen hiervoor in aanmerking komen. Hierbij kan een externe deskundige worden ingeschakeld (bijvoorbeeld James van CNV Vakmensen). Het fonds wordt binnen FBA Orsima apart geoormerkt. Mocht na afloop van de cao periode het fonds niet volledig zijn gebruikt, wordt het restant ingezet voor een eventueel derde jaar of voor Kenniscentrum Cosi (Kenniscentrum Cosi vervalt per 1 januari 2019).
 • 4.
  • a.De werknemer draagt vanaf 1 januari 2014 voor FBA Orsima 0,42% bij van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. De werkgever houdt daartoe deze bijdrage in op het loon van de werknemer.
  • b.De werknemer draagt vanaf 1 januari 2015 voor FBA Orsima 0,46% bij van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaat. De werkgever houdt daartoe deze bijdrage in op het loon van de werknemer.
 • 5.
  • a.Voor sectoractiviteiten die niet uit het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima kunnen worden bekostigd, kan een beroep gedaan worden op het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima. De premie wordt betaald door leden van de werkgeversorganisatie partij bij deze cao. De bijdrage bedraagt 0,2% per jaar van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaatloonsom. De werknemer draagt 0,05% bij van het in dit lid genoemde vaste brutoloon met vermeerderingen. De werkgever houdt daartoe deze bijdrage in op het loon van de werknemer.
  • b.Voor sectoractiviteiten die niet uit het Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima kunnen worden bekostigd, kan een beroep gedaan worden op het Fonds Bevordering Sociale Verhoudingen Orsima. De premie wordt betaald door leden van de werkgeversorganisatie partij bij deze cao. De bijdrage bedraagt voor de jaren 2019 en 2020 0,1% per jaar van het vaste bruto loon op 1 januari van het kalenderjaar of per latere datum in diensttreding, vermeerderd met de vakantietoeslag als bedoeld in artikel 20 van de cao, de toeslag als bedoeld in artikel 27 van de cao, de uitkering op basis van resultaten als bedoeld in artikel 22 van de cao en de schriftelijk overeengekomen 13e maand, vaste gratificatie, tantième of vergelijkbare andere toeslagen indien en voor zover deze niet afhankelijk zijn van het bedrijfsresultaatloonsom.
 • 6.De fondsen worden beheerd door cao-partijen.