Artikel 3

Duur en beëindiging van deze overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2024.