Artikel 3

Duur en beëindiging van deze overeenkomst

De overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn van 1 april 2020 tot en met 30 september 2021.