Artikel 30

Consignatietoeslag

  • 1.Voor de toepassing van dit artikel wordt onder consignatie verstaan een periode tussen twee elkaar opeenvolgende diensten of tijdens een pauze, waarin de werknemer uitsluitend verplicht is bereikbaar te zijn om in geval van onvoorziene omstandigheden op oproep zo spoedig mogelijk arbeid te verrichten.
  • 2.De werknemer ontvangt een consignatietoeslag:
    • a.Van maandag tot en met vrijdag: € 0,70 bruto per uur
    • b.Van vrijdag 18.00 uur tot maandag 06.00 uur: € 1,15 bruto per uur
  • 3.De werknemer van 52 jaar en ouder kan niet worden verplicht tot consignatie. Voor de werknemer geboren op of na 1 januari 1970 treedt deze bepaling op 1 januari 2020 in werking.
  • 4.De uren na 24.00 die de werknemer in consignatie heeft gewerkt, worden in mindering gebracht op de te werken uren op de volgende dag.