Artikel 37

Cao-op-maat (Vervallen per 1 januari 2018 en geïntegreerd in artikel 8 lid 4)