Artikel 6

Aanstelling en ontslag

 • 1.individuele arbeidsovereenkomst
  De werkgever sluit met de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst. . Deze moet voldoen aan artikel 7:655 van het Burgerlijk Wetboek. Deze arbeidsovereenkomst bevat onder andere bepalingen omtrent de aard, aanvang, duur en de functie waarin de werknemer wordt aangesteld. De arbeidsovereenkomst bevat geen bepalingen in strijd met deze cao. In bijlagen VI en VII zijn voorbeeldarbeidsovereenkomsten opgenomen. De werkgever verstrekt de werknemer een cao-boekje met de geldende tekst.
 • 2.Bij aanvang van de arbeidsovereenkomst geldt de wettelijke proeftijd.
 • 3.Het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd bedraagt maximaal 20 procent ten opzichte van de werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
 • 4.beëindiging
  Elke arbeidsovereenkomst eindigt zonder opzegging op de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.
 • 5.wijziging van de arbeidsovereenkomst
  De wijzigingen in de arbeidsovereenkomst worden schriftelijk bevestigd.