Premies 2023

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt over de hoogte van de premie voor het O&O-fonds Orsima. De premie is voor 2023 vastgesteld op 0,9% voor Stichting O&O-fonds Orsima en voor Stichting FBS Orsima op 0,1%.

De premieverdeling is als volgt:

Stichting  Totaal % van de grondslag  Werkgeversdeel  Werknemersdeel 
O&O-fonds Orsima   0,9% 0,54% 0,36%
FBS Orsima  0,1% 0,1%

Het premieoverzicht 2023 is te vinden op de premiepagina van de Orsima website.