Akkoord cao Orsima

De werkgeversorganisatie SITO en de werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen hebben afspraken gemaakt over een nieuwe cao Orsima. Hierbij informeren wij u over deze afspraken.

Looptijd
De cao heeft een looptijd van 18 maanden, te weten van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2024.

Lonen
De lonen wordt verhoogd met:

  • 4% op 1 oktober 2022
  • 4% op 1 januari 2023
  • 2% op 1 januari 2024

Deze verhogingen zijn inclusief de APC zoals bedoeld in artikel 11 lid 4 van de cao Orsima.

Werknemers die op 1 oktober 2022 in dienst zijn ontvangen een eenmalige uitkering van € 1000,- bruto ter compensatie van de gestegen kosten in de afgelopen maanden. Parttimers ontvangen de eenmalige uitkering naar rato van hun contracturen. Werknemers die op 1 oktober 2022 korter dan een jaar in dienst zijn, ontvangen de uitkering naar rato van het aantal maanden dat zij in dienst zijn. Deze uitkering wordt zo snel als mogelijk, maar voor 1 december 2022 betaald.

Premie O&O-fonds Orsima
De premie voor het O&O-fonds is 1,04%. De premie voor werkgevers bedraagt 0,68% en de premie voor werknemers bedraagt 0,36%. Het werkgeverdeel van de premie voor het O&O-fonds Orsima wordt verlaagd tot zover financieel mogelijk is.

Overige afspraken
Cao-partijen gaan gedurende de looptijd van de cao de volgende dossiers met elkaar verkennen:

  • slaapurenregeling
  • maatregelen voor ouderen om gezond(er) hun pensioen te halen
  • duurzame inzetbaarheid
  • verplicht gestelde pensioenregeling
  • en productiviteit

De afspraken worden zo snel als mogelijk in de cao-tekst verwerkt. Zodra de tekst klaar is, zullen wij u daarover informeren.

Download hier het loongebouw per 1 oktober 2022

Download hier het loongebouw per 1 januari 2023

Download hier het loongebouw per 1 januari 2024