Stand van zaken cao

Cao partijen zijn met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. De eerstvolgende vergadering staat gepland op vrijdag 25 maart. Zodra hierover meer bekend is, zal dit via onze gebruikelijke kanalen worden gecommuniceerd.