Indienen aanvraag tegemoetkoming Keuringen Duurzame Inzetbaarheid voor 1 maart 2021

In januari en februari 2021 kunt u de financiële tegemoetkoming voor de keuringen Duurzame Inzetbaarheid over het jaar 2020 bij Orsima indienen middels een aanvraagformulier, te vinden op de website van Orsima. U kunt deze tegemoetkoming aanvragen tot 1 maart 2021.

Vul de aanvraag zorgvuldig in en vergeet niet de factuur te uploaden. Een factuur (in pdf-bestand) waarop (eventueel handmatig) duidelijk wordt aangegeven welke medewerkers voor welke keuring gekeurd zijn. Per aanvraagformulier kunt u de aanvraag voor max.10 werknemers indienen.


Hoogte tegemoetkoming
U kunt per keuring maximaal € 150 declareren. Klik hier voor de voorwaarden.


Voorbeelden van keuringen die onder de regeling vallen:

 • PAGO, PMO
 • Diverse wettelijk verplichte beroepskeuringen, bijvoorbeeld:
  • SIR B en SIR C Keuring
  • Asbestkeuring
  • Bodemsaneringskeuring
  • Chroomkeuring
 • Andere keuringen zoals:
  • KDI-keuring
  • Chemiekeuring afhankelijke ademlucht
  • Ademluchtkeuring zwaar fysiek werk