Resultaten Jouw Werk is Topsport

Orsima vindt het belangrijk dat werknemers aan het werk kunnen blijven tot hun pensioen. Dat is niet altijd eenvoudig. Het werk is fysiek zwaar en de werkdruk hoog. De bedrijven investeren in innovaties om het werk veiliger en fysiek minder zwaar te maken. Maar ook van de werknemers wordt inzet gevraagd: hoe kun je je lichaam beter gebruiken, zodat je het minder belast? En hoe kun je je leefstijl verbeteren, zodat je je fitter voelt?

Het project Jouw Werk is Topsport is erop gericht om een goede aanpak te vinden voor het verbeteren van de ‘duurzame inzetbaarheid’ van de werknemers. In deze samenvatting kun je lezen wat Orsima daarvoor heeft gedaan. Het project begon op 1 maart 2018 en is op 28 februari 2020 afgerond.

Topsport
Werken in de sector is topsport. Om dat te benadrukken zijn er workshops georganiseerd op Papendal. In de workshops is veel aandacht besteed aan het belang van een goede gezondheid en voldoende energie: wat is het effect van slapen, voeding, sport en beweging.

Na afloop kregen de deelnemers een vragenlijst, waarop de deelnemers konden aangeven welke knelpunten zij in het werk ervaren en hoe de workshops eraan hebben bijgedragen deze knelpunten aan te pakken.

Er zijn onderzoeken uitgevoerd op de werkplek, om te bekijken onder welke omstandigheden de werknemers het werk moeten uitvoeren. En de werknemers kregen tips hoe ze het lichaam beter kunnen gebruiken, zodat het minder wordt belast.

Resultaten
Er hebben 278 werknemers deelgenomen aan de workshops. De deelnemers hebben gezien dat kleine veranderingen echt invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit. Niet dat het ineens eenvoudig is geworden om de leefstijl aan te passen, maar er zijn handvatten gegeven om in ieder geval een start te maken.

De werkplekonderzoeken zijn de start voor het opstellen van een arbocatalogus Fysieke belasting. Hier is een werkgroep al mee gestart. Verder gaan we door met het aanbieden van informatie over fysieke belasting en vitaliteit.