Overleg sociale partners: Omgaan met ziekte en verlof i.v.m. coronavirus

In verband met de coronacrisis hebben sociale partners van Orsima overleg gehad over hoe om te gaan met ziekte en/of verlof wegens het coronavirus. Hier vind je een overzicht van de gemaakte afspraken.

Ziekmelding (als gevolg van corona)

Als een werknemer zich ziek meldt, dan geldt de cao Orsima. De werknemer heeft in het eerste ziektejaar recht op 100% van het basisloon (exclusief overwerk en inclusief werkonafhankelijke toeslagen). Voor de eerste ziektedag wordt een atv-dag gebruikt.

Niet kunnen werken als gevolg van corona

  • Werknemers die worden gevraagd om thuis te blijven, maar door de aard van het werk niet thuis kúnnen werken, moeten met hun werkgever overleggen hoe ze hiermee omgaan. De werkgever kan op grond van de cao gebruik maken van de mogelijkheid om atv-dagen in te zetten. Uitgangspunt is dat de werkgever het loon van de werknemer door dient te betalen.
    Misschien kunnen werkgever en werknemer in overleg met elkaar afspraken maken om de uren op een later tijdstip in te halen. Een werkgever kan de werknemer niet verplichten om vakantiedagen op te nemen. Dat is in overleg wel mogelijk.
  • Als een werkgever niet genoeg werk (meer) heeft, kan de werkgever besluiten om een beroep te doen op de regeling van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

 

De sociale partners begrijpen dat het een ongewone situatie is. Die situatie kan ook ongebruikelijke maatregelen met zich mee brengen, waar je veel hinder van kan ondervinden. Sociale partners roepen werkgevers én werknemers op om samen tot goede afspraken te komen, die recht doen aan ieders situatie.

De sociale partners wensen iedereen veel wijsheid en sterkte toe.

Adviezen over werk en corona voor werknemers: www.fnv.nl/corona en www.cnvvakmensen.nl/themas/coronavirus

Adviezen over werk en corona  voor werkgevers: website SITO

Heb je vragen? Bel ons op 0183 – 622 414 of stuur een e-mail: cao@orsima.nl