Cao-onderhandelingen opgeschort in verband met het coronavirus

De sociale partners hebben in verband met het coronacrisis besloten de onderhandelingen voor een nieuwe cao voorlopig op te schorten. Dat betekent dat de huidige cao vooralsnog doorloopt.

Zodra de onderhandelingen starten vermelden we dit op deze website.