Uitnodiging meedenk bijeenkomst Jouw Werk is Topsport!

Datum: maandag 17 februari 2020
Tijd: 14.00 – 17.00 uur met aansluitend een borrel
Locatie: Gorinchem, Stephensonweg 14
Voor: directie, P&O

Op 1 maart 2018 is het project ‘Jouw Werk is Topsport!’ van start gegaan, met als doel oplossingen te vinden om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te verbeteren. Er zijn workshops gegeven, waarmee werknemers kennis konden maken met de invloed van voeding, slapen en bewegen op hun vitaliteit.
Bij enkele bedrijven zijn werkplekonderzoeken uitgevoerd om de belangrijkste risico’s voor fysieke belasting in kaart te brengen.

Nu nadert het project zijn einde. De werkplekonderzoeken en de workshops hebben voldoende informatie gegeven om aanbevelingen voor de branche te formuleren. Met die aanbevelingen kunnen we de arbocatalogus Fysieke belasting opstellen en het vervolgproject Duurzame inzetbaarheid nader vorm geven. De eerste aanbevelingen en de resultaten willen we graag in een meedenk-bijeenkomst toetsen. Je kunt een belangrijke bijdrage leveren aan de praktische uitvoerbaarheid van de aanbevelingen voor de sector Orsima. Ook horen we graag of er aanvullingen zijn. We nodigen je daarom van harte uit voor deze bijeenkomst.

Graag ontvangen wij uiterlijk woensdag 12 februari of je hierbij aanwezig bent en of je een collega meeneemt.