Wijziging cao-tekst

Onlangs is in de laatste cao-tekst een aantal wijzigingen doorgevoerd.

In artikel 15 lid 1 sub b3 is opgenomen dat er vanaf 1 januari 2019 recht bestaat op 5 dagen verlof bij bevalling van de echtgenote of geregistreerd partner

In artikel 21 lid 3 was abusievelijk opgenomen dat de extra vakantiedagen werden gegeven aan werknemer geboren vanaf 1 januari 1965. Dat moet zijn ’geboren voor 1 januari 1965’.

In artikel 29 is de functie Deskundig Toezichthouder Asbestverwijderaar I, II en III toegevoegd.

In het loongebouw is de volwassen leeftijd verlaagd van 23 naar 22 jaar.