cao Orsima nu definitief

Eind september hebben de cao partijen een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor de periode 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020. Uit de stemmingen hierover is gebleken dat de achterbannen van vakbonden en werkgevers hebben ingestemd met dit akkoord. Dit betekent dat het akkoord nu definitief is. De tekst van het akkoord en de bijbehorende loongebouwen kunt u hieronder bekijken.

De wijzigingen zullen nu worden doorgevoerd in de tekst van de nieuwe cao. Cao partijen hebben besloten om geen cao boekje meer uit te geven. De cao tekst wordt in een nieuwe vorm gepubliceerd op de website. Binnenkort wordt dit gedaan.