Artikel 2

Werkingssfeer

1.Onder de werkingssfeer van deze cao valt de onderneming die haar hoofd- of nevenbedrijf maakt van werkzaamheden zoals hieronder aangegeven, al dan niet in combinatie met elkaar. 2.De werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid van dit onderdeel zijn: a.a. Industriële reiniging, waaronder tenminste te verstaan het handmatig, mechanisch, chemisch reinigen en catalyst handling, onderhouden… Lees verder >