Artikel 7

Arbeids- en rusttijden

1.toepasselijkheid Arbeidstijdenwet Terzake de arbeids- en rusttijden zijn de Arbeidstijdenwet en het daarop gebaseerde Arbeidstijdenbesluit van toepassing. 2.arbeidstijd a.De normale arbeidstijd bedraagt 40 uur per week. b.De arbeid wordt verricht in diensten van 8 uur per dag. c.Uiterlijk op de voorafgaande dag deelt de werkgever aan de werknemer mede op welke tijdstippen arbeid moet worden… Lees verder >