5.12 Medewerker sjorren

context

De kern van de functie bestaat uit het zeevast zetten en los-klaar maken van lading; het verrichten van werkzaamheden in het kader van scheepsonderhoud en industriële reiniging. De werkzaamheden worden verricht op/in schepen of in containers, aan bedrijfsinstallaties, bedrijfsruimten en -terreinen, daken.

organisatie

Ressorteert onder  : Voorman.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Zeevast zetten van lading.

 

 

 

 

B.    Los-klaar maken van lading.

 

 

 

–   juist gebruik bevestigingsmiddelen;

–   stukgoed niet beschadigd;

–   veiligheidsvoorschriften opgevolgd.

 

 

–   werkzaamheden conform richtlijnen uitgevoerd;

–   lading tijdig los-klaar;

–   veiligheidsvoorschriften opgevolgd.

 

 

 

 

 

kerntaken

A. Zeevast zetten van lading:

–   zeevast zetten van lading (containers en stukgoed van diverse, uiteenlopende soorten en formaten) in en op schepen (containerschepen, ro-ro-schepen) volgens aanwijzingen van/in overleg met de voorman;

–   gebruik maken van de voorgeschreven of gebruikelijke bevestigingsmiddelen (twistlocks en spanschroeven voor containers; kettingen, banden, etcetera voor stukgoed);

–   zeevast zetten van stukgoed (diverse uiteenlopende soorten en formaten) in containers bij opdrachtgevers in het land, vóór transport, of ter plaatse voorbereiden van het zeevast zetten;

–   op aanwijzingen van de voorman en naar eigen inzicht plaatsen/stapelen en vastzetten van het stukgoed met behulp van materiaal als (opvul)hout, band, staaldraad.

B. Los-klaar maken van lading:

–   los-klaar maken van lading (containers, stukgoed) in en op schepen door middel van verwijderen van de aangebrachte bevestigingsmiddelen;

–   los-klaar maken van stukgoed, in containers aangevoerd, bij opdrachtgevers in het land;

–   verrichten van bijzondere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het lossen van omgevallen lading in schepen, het rijden met heftruck voor het afvoeren van los-klaar gemaakt stukgoed;

–   verrichten van de voorkomende hand- en spandiensten waarvoor de onderneming is ingeschakeld, op diverse locaties in/op uiteenlopende ruimten en terreinen.

werkgerelateerde bezwaren

–   uitoefenen van kracht bij het tillen en aanbrengen van bevestigingsmiddelen, het tillen/hanteren van (schoonmaak)gereedschap;

–   lopend en staand werken, soms op stukgoed of containers;

–   hinder van weersomstandigheden bij werken in open lucht;

–   hinder van temperatuurwisselingen, stof of vuil, etcetera bij werken in schepen of bedrijfs­installaties;

–   kans op letsel door vallen vanaf trappen, containers of stukgoed, door beknelling van omvallende lading.

functioneringsvereisten

–   Heftruckcertificaat.

–   Verplaatsen van lasten.

–   VCA basis.

competenties

Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen;

–   levert een bijdrage aan het werkoverleg;

–   geeft aan waar samenwerking nodig is.

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels met betrekking tot de mensen, de

omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   houdt rekening met sociale gevoeligheden;

–   vermijdt kwetsend woordgebruik of kwetsende handelingen;

–   vermijdt handelingen die voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en

–   procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan;

–   voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere

ervaringen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.