4.11 Heftruckchauffeur

context

De kern van de functie is het in hallen, straalcabines, werkplaatsen, magazijnen en op buitenterreinen verplaatsen van goederen met behulp van transportmiddelen. 

organisatie

Ressorteert onder  : bedrijfsleider.

Geeft leiding aan    : niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Fysieke handling.

 

 

 

 

 

 

 

B.    Onderhoud vorkheftruck.

 

 

 

–   zorgvuldigheid van handelen;

–   juistheid van lossen;

–   tijdigheid en juistheid aan levering van te bewerken voorwerpen;

–   gebruik van de juiste materialen;

–   opvolging veiligheidsvoorschriften.

 

 

–   mate waarin (dreigende) verstoringen

worden gesignaleerd;

–   kwaliteit van gebruikersonderhoud.

 

 

 

 

 

 

kerntaken

A. Fysieke handling:

–   met behulp van vorkheftruck:

.     lossen vanaf vrachtwagens naar de hal;

.     intern verplaatsen van te bewerken voorwerpen, installaties, constructiedelen

etcetera na het bewerken in/uit de cabines;

.     beladen van vrachtwagens na uitvoering van de bewerkingen;

–   verplaatsen van te reinigen zaken met behulp van trekker en aanhangwagen;

–   opvolgen van de voorschriften voor wat betreft de veiligheid op de werkplekken en de veiligheid van werken.

B. Onderhoud vorkheftruck:

–   verzorgen van gebruikersonderhoud aan de vorkheftruck;

–   signaleren van bijzonderheden aan de direct leidinggevende.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij (incidenteel) het verplaatsen van goederen;

–   eenzijdige houding bij het bedienen van de heftruck;

–   hinder van temperatuurverschillen (binnen/buiten), hinder van weersomstandigheden (bij buiten werken), van stoffend straalmiddel of soms van lawaai;

–   kans op letsel tijdens transportwerkzaamheden.

functioneringsvereisten

–   Heftruckcertificaat.

competenties

 Samenwerken en overleggen:

–   gaat op de juiste wijze om met de mensen;

–   levert een bijdrage aan het werkoverleg;

–   geeft aan waar samenwerking nodig is. 

Ethisch en integer handelen:

–   houdt zich aan de omgangsvormen en regels met betrekking tot de mensen, de omgeving en het milieu die in het werk absoluut nooit mogen worden overtreden;

–   houdt rekening met sociale gevoeligheden;

–   vermijdt kwetsend woordgebruik of kwetsende handelingen;

–   vermijdt handelingen die voorspelbaar milieu-/omgevingsschade veroorzaken;

–   spreekt collega’s aan op gedrag en het zich houden aan veiligheidsnormen en -procedures.

Vakdeskundigheid toepassen:

–   werkt in een vlot tempo en kan met kleine wijzigingen omgaan;

–   voert eenvoudige taken goed en accuraat uit en maakt daarbij gebruik van eerdere ervaringen.

Instructies en procedures opvolgen:

–   volgt de voorgeschreven procedures op;

–   is alert op veiligheidsrisico’s.