6.13 Deskundig asbestverwijderaar I

context

De functie komt voor bij een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf waar alle voorkomende asbestopdrachten en -projecten (m.b.t. diverse bouwwerken, asbestsoorten, risicoklassen, sanerings­methodes, etc.) worden uitgevoerd, conform de wettelijke normen en richtlijnen (SC-530 certificering). Deze bedrijven kenmerken zich door de gespecialiseerde omgeving waar de te hanteren procedures en technieken gedetailleerd zijn omschreven en het werk in routines en standaarden wordt uitgevoerd.

De deskundig asbestverwijderaar I (DAV-I) voert de handmatige, zich herhalende asbestsanerings­ en schoonmaakwerkzaamheden uit, zowel binnen als buiten, op locatie bij de opdrachtgever onder leiding van een deskundig toezicht­houder asbestverwijdering (DTA), welke fysiek op locatie aanwezig is. De werkzaamheden bestaan o.a. uit het aanreiken van hulpmiddelen/materialen, meeplakken van folie/tape e.d. bij het opbouwen en inrichten van de containment en diverse (eind)schoonmaakwerkzaamheden in de containment-zone zoals het vegen, stofzuigen, nat afnemen e.d.. Ter bescherming tegen asbestbesmetting dragen de functiehouders tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare overall, overdrukmasker, handschoenen, etc.). De functionaris werkt binnen vastgestelde procedures en kaders.

organisatie

Ressorteert onder  :   bedrijfsleider (hiërarchisch).

deskundig toezichthouder asbestverwijdering (vaktechnisch).

Geeft leiding aan    :   niet van toepassing.

resultaatgebieden

Verantwoordelijkheidsgebied Resultaat-indicatoren
A.    Assisteren bij het voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) asbestsanerings­werkzaam­heden.

 

B.    Assisteren bij verwijderen van asbesthoudende materialen.

 

 

 

 

 

 

 

C.    Assisteren bij uitvoeren eindschoonmaak.

 

 

 

 

 

 

D.   Verantwoord functioneren

 

 

 

–   mate waarin procedures en richtlijnen worden nageleefd;

 

 

 

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering (volgens opdracht van DTA);

–   nauwkeurigheid bij de uitvoering van werkzaamheden;

–   zorgvuldigheid van handelen;

–   tijdige signalering en escalering van afwijkingen.

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   wijze van uitvoering in termen van juistheid, nauwkeurigheid, zorgvuldigheid;

–   juiste zuiverheidsgraad bereikt;

–   tijdige signalering en escalering van afwijkingen

–   mate waarin procedures, eisen en richtlijnen worden nageleefd;

–   juist gebruik van PBM’s;

–   mate waarin materiaal/gereedschap en

werkomgeving veilig worden achtergelaten.

kerntaken

A. Voorbereiden van (het veilig uitvoeren van) asbestsaneringswerkzaamheden:

–   plaatsen van eenvoudige (kamer)steigers tot 2m vloerhoogte volgens eenduidige instructie, bij werken op hoogte worden steigers/stellages opgebouwd door steigerbouwer;

–   assisteren bij het opbouwen van containment, uitladen auto, aanreiken van hulpmiddelen/materialen, meeplakken van folie, uitrollen kabels/slangen, plaatsen van lampen e.d.

B. Verwijderen van asbesthoudende materialen:

–   toepassen van bronmaatregelen zoals het bevochtigen van asbesthoudende materialen;

–   sorteren en verpakken van asbestafval in daartoe geschikte plastic verpakkingen, deze luchtdicht afsluiten en etiketteren conform voorschriften;

–   ontsmetten van verpakkingen van asbestafval in werk-zone en/of materiaalsluis (d.m.v. water­gordijn, stofzuigen, nat reinigen) en indien van toepassing nogmaals verpakken;

–   handmatig afvoeren van asbestafval via decontaminatieruimten en/of afvalsluis naar opslag­container conform procedure;

–   signaleren van afwijkingen en gebreken en deze melden aan de aanwezige DTA.

C. Uitvoeren van eindschoonmaak:

–   opruimen en (handmatig) reinigen van werk-zone door middel van stofzuigen, nat afnemen en gebruik van kleefdoekjes;

–   na de vrijgavemeting ontmantelen van containment en afbouwen van (kamer)steigers;

–   signaleren van afwijkingen en gebreken en deze melden aan de aanwezige DTA.

D. Verantwoord functioneren:

–   omkleden en douchen bij het in- en uitgaan van de containment;

–   controleren van de eigen persoonlijke beschermingsmiddelen;

–   reinigen van adembeschermingsmiddelen en deze opbergen in daartoe bestemde zakken;

–   uitvoeren van dagelijks onderhoud aan en reinigen van gebruikt materiaal/gereedschap;

–  opvolgen van de bedrijfs- en veiligheidsvoorschriften en werkinstructie.

werkgerelateerde bezwaren

 –   uitoefenen van kracht bij het opbouwen van containment en het verplaatsen van volle zakken met asbestafval;

–   werken in gedwongen houding (soms beperkte bewegingsruimte, gebukt/gebogen, reikend, boven de macht werken), eenzijdige belasting van spieren tijdens verplaatsen van volle zakken;

–   dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (afsluitbare kleding, dragen ademhalingsmasker) bij werkzaamheden in containment en/of in een openlucht situatie;

–   minieme kans op letsel door inademen van asbestvezels of emissies hiervan (geminimaliseerd door dragen PBM’s) en kans op letsel door stoten, uitglijden e.d. op werkplekken.

 functioneringsvereisten

–   VCA basis.

–   Certificaat Deskundig Asbestverwijderaar (SC-520).