Cleaner

De Cleaner werkt in bedrijven die behoren tot de Industriële reiniging en Scheepsonderhoud. Het doel van zijn functie is het losmaken, verzamelen en verwijderen van vaste stoffen en vloeistoffen. Dit gebeurt handmatig en/of met eenvoudige machines. De werkzaamheden worden uitgevoerd op locatie bij de opdrachtgever en bestaan uit het uitvoeren van reinigingsopdrachten in tanks, opslagruimten, zowel in de fabrieken als op de buitenterreinen. In het bijzonder gaat het om het losmaken van vaste stoffen en vloeistoffen, die daarna verzameld en verwijderd worden. Vaak gaat het om gevaarlijke stoffen, waarbij de uiterste voorzichtigheid geboden is. De Cleaner maakt bij zijn werkzaamheden, die voor een deel handmatig worden uitgevoerd, gebruik van uiteenlopende materialen, apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen.

De Cleaner werkt onder begeleiding/aansturing van de leidinggevende (projectleider/uitvoerder, meewerkend voorman of Operator/Machinist) die hem opdrachten en aanwijzingen geeft. De Cleaner is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werk. De werkzaamheden zijn routinematig en uitvoerend van aard.

De Cleaner is in staat zelfstandig problemen van beperkte omvang op te lossen. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden dient hij er zeker van te zijn dat de systemen waaraan hij werkt, uitgeschakeld zijn. Indien nodig informeert en overlegt hij met collega’s of leidinggevende. Hij is verantwoordelijk voor het tijdig en overeenkomstig de afspraken uitvoeren van de werkzaamheden.

De complexiteit van de herhalende werkzaamheden van de Cleaner wordt bepaald door de gang van zaken die bij een normale procesgang aan de orde is. De zorgvuldigheid van handelen speelt daarbij een belangrijke rol. De complexiteit wordt tevens bepaald door afwijkende (minder routinematige) situaties. De Cleaner moet dan inschatten of hij de situatie zelf kan oplossen of dat hij de hulp in moet roepen van collega’s en/of de leidinggevende. Daarnaast ondersteunt en assisteert hij de Allround cleaner of de Operator/Machinist. De Cleaner moet werken volgens de gegeven werkinstructie, waarbij hij rekening moet houden met procedures en voorschriften met betrekking tot hygiëne, ARBO, veiligheid en milieu. Na het afronden van de uitgevoerde werkzaamheden wordt de werkplek schoon achtergelaten en worden materialen en apparatuur schoon, ordelijk en veilig afgevoerd en opgeborgen.

De Cleaner is zich bewust van de mogelijke gevolgen van zijn handelen. Hij is zeer waakzaam en roept direct hulp in als hij (dreigende) (ver-)storingen of problemen niet zelf kan oplossen. De Cleaner is flexibel inzetbaar op meerdere werkplekken en beschikt over het aanpassingsvermogen om te kunnen omgaan met veranderingen in het reinigingsproces. Uiteraard wil hij zich blijven ontwikkelen in zijn beroep. In ieder geval dient hij voor een professionele uitoefening te beschikken over de in onderstaande tabel opgenomen certificaten.

Voor de Cleaner bestaan loopbaanmogelijkheden naar Allround cleaner. Daarnaast bestaan doorgroeimogelijkheden naar functies als Operator en Machinist. Deze doorgroeimogelijkheden komen tot stand door het verder opdoen van werkervaring, training on the job en het volgen van cursussen, opleidingen e.d.

TERUG NAAR BEROEPENOVERZICHT