Bijlage VIII

Voorbeeld slaapurenregeling (artikel 13 lid 3)

Artikel 12 lid 3 luidt als volgt:
Indien overwerk aanvangt vóór of op middernacht en doorgaat tot na middernacht en op die dag de normale werktijd is gewerkt of die dag een zon- of feestdag is, behoeft het werk niet eerder dan na 11 uur na het beëindigen van het overwerk te worden hervat. Voorzover deze uren geheel of ten dele vallen tussen 07.00 en 20.00 uur op normale werkdagen en zaterdag worden zij tot maximaal 10 uur na het beëindigen van het overwerk als gewerkte uren vergoed.

Het volgende geval is een voorbeeld van deze slaapurenregeling.
De normale werktijd van een werknemer op maandag tot en met vrijdag is van 07.00 tot 15.30 uur (inclusief een half uur pauze). De werknemer heeft op een dag al zijn dienst gedaan. Hij wordt opgeroepen om op diezelfde avond om 22.00 uur overwerk te verrichten. Hij werkt vervolgens tot 02.00 uur. Normaal zou hij met zijn werk moeten beginnen om 07.00 uur. Volgens de Arbeidstijdenwet mag hij echter pas na 11 uur rust weer aan het werk gaan. In dit geval is dat dus om 13.00 uur. Dit betekent dat hij niet zijn volledige normale dienst kan doen. De uren van 07.00 tot 12.00 uur worden vergoed alsof hij die uren heeft gewerkt.