Bijlage XI

Ingroeimodel cao orsima (uitwerking artikel 2 lid 3)

  • 1.Binnen een kalenderjaar na aansluiting moet het bedrijf op het minimum niveau van de cao zitten op het gebied van lonen, toeslagen en vergoedingen.
    2.ATV: er moet sprake zijn van ingroei binnen 5 jaar.
    3.Pensioen: als er een eigen pensioenregeling is, moet een onderzoek worden gedaan of deze minimaal gelijkwaardig is aan de pensioenregeling van Orsima. Indien de eigen pensioenregeling gelijkwaardig of beter is dan de pensioenregeling van Orsima, dan kan dispensatie worden aangevraagd. Indien hiervan geen sprake is, dan wordt uitgegaan van een sterfhuisconstructie, zolang het contract loopt met de pensioenverzekeraar of er kan worden gekozen om de pensioenregeling op het niveau van de regeling van Orsima te brengen.
    4.Als vast komt te staan dat deze maatregelen tot een negatief resultaat leiden bij het bedrijf, kan overleg plaats vinden met cao-partijen over een regeling op maat.