Premies 2022

De premies voor Stichting O&O fonds Orsima en FBS Orsima zijn bekend. Vanaf 1 januari 2022 is de premie voor de Stichting O&O-fonds 1,04%. De premie voor FBS is 0,1%. Voor de pensioenregeling Orsima zijn ook premie, de hoogte van de franchise en de maximumlonen voor de basisregeling en de excedentregeling bekend. De pensioenpremie is vanaf 1 januari 2022 30%. Alle percentages en bedragen staan in het premieoverzicht 2022.

Lees meer op onze premiepagina.