Premies 2021

De premies voor Stichting O&O fonds Orsima en FBS Orsima zijn bekend. Vanaf 1 januari 2021 is de premie voor de Stichting O&O-fonds verlaagd van 1,29% naar 1,04%. De premie voor FBS is gelijk gebleven. Voor de pensioenregeling Orsima zijn ook premie, de hoogte van de franchise en de maximumlonen voor de basisregeling en de excedentregeling bekend. De pensioenpremie is vanaf 1 januari 2021 verhoogd van 23,1% naar 30%. Alle percentages en bedragen staan in het premieoverzicht 2021.

Lees meer op onze premiepagina.