Private Aanvulling WW en WGA

Vanaf 1 november 2019 gaat de PAWW in: de Private Aanvulling WW en WGA. Deze regeling biedt werknemers in een WW of WGA-situatie langer inkomenszekerheid dan waarin de wetten voorzien. De premie voor de regeling wordt geïnd door de stichting PAWW bij de werkgever. De premie is voor 2019 vastgesteld op 0,3% van het brutoloon dat door de werkgever wordt ingehouden bij de werknemer. Binnenkort stuurt de stichting PAWW aan werkgevers de premienota. Meer informatie kunt u vinden op www.SPAWW.nl